- UVJERI UGOVARANJA LEASINGA -

OPĆI UVJETI I NAKNADE

Sastavni dio ugovorne dokumentacije su opći uvjeti ugovora o leasingu.
Cjenik naknada objavljen je u dokumentu "Tarifa".
Ovi dokumenti su objavljeni u cilju stvaranja transparentnog odnosa sa našim klijentima.