FAQ -

ČESTA PITANJA

Ovdje možete pronaći odgovore na pitanja koja Vas muče u vezi s leasingom kao proizvodom i opremom koju želite nabaviti putem leasniga.

Posao financijskog leasinga je pravni posao u kojem primatelj leasinga u razdoblju korištenja objekta leasinga plaća davatelju leasinga naknadu. Naknada uzima u obzir cjelokupnu vrijednost objekta leasinga, primatelj leasinga snosi troškove amortizacije tog objekta leasinga i opcijom kupnje može steći pravo vlasništva nad tim objektom po određenoj cijeni koja je u trenutku izvršenja te opcije manja od stvarne vrijednosti objekta leasinga u tom trenutku.  Rizici i koristi povezani s vlasništvom na objektu leasinga većim dijelom prenose se na primatelja leasinga.

Posao operativnog leasinga je pravni posao u kojem primatelj leasinga u razdoblju korištenja objekta leasinga plaća davatelju leasinga određenu naknadu koja ne mora uzimati u obzir cjelokupnu vrijednost objekta leasinga. Davatelj leasinga snosi troškove amortizacije tog objekta leasinga i primatelj leasinga nema ugovorenu opciju kupnje. Rizici i koristi povezani s vlasništvom na objektu leasinga većim dijelom ostaju na davatelju leasinga, odnosno ne prenose se na primatelja leasinga.

Financijski leasing je sličan kreditu dok je operativni leasing sličan najmu, u knjigovodstvenom i poslovnom smislu.

Izlaskom MSFI-a 16, obveznici prikazivanja financijskih izvještaja prema Međunarodnim računovodstvenim standardima financijskog izvještavanja u svojim financijskim izvještajima moraju prikazivati i cjelokupno potraživanje i imovinu koju su uzeli na leasing osim one objekte koji su manje vrijednosti od 5.000€, dok obveznici HSFI-a (Hrvatskog standarda financijskog izvještavanja) prikazuju samo trošak po rati leasinga. Obveznici izvještavanja prema MSFI-jevima su samo ona društva koja imaju obvezu revizije financijskih izvještaja i ona društva koja tu spadaju po djelatnosti.

Ostatak vrijednosti je procjenjena vrijednost objekta leasinga po isteku ugovora o leasingu u kojoj su uključeni i rizici izglednosti prodaje objekta i tehnološke i ostale manjkavosti koje bi mogle utjecati na tu izglednost. Na primjer, ukoliko za tri godine kada ističe leasing računala iz određenog ugovora izađe novi Windows operativni sustav, vrijednost tih računala pada.

Obzirom na zakonske standarde poslovanja i poreznu politiku, leasing kuća ne smije po isteku ugovora o operativnom leasingu klijentu prodati objekt leasinga u iznosu ostatka vrijednosti već po njegovoj procijenjenoj tržišnoj cijeni. Ona može biti približno jednaka ostatku vrijednosti ali ne i ista.