+385 1 5802 887 info@i4next.hr
Slider

Uvjeti korištenja sadržaja internetskih stranica i4next leasing Croatia d.o.o.

Pristupom našim internetskim stranicama i korištenjem sadržaja koji se nalazi na njima pristajete na prihvaćanje navedenih pravnih uvjeta i odredaba. Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ove web stranice.

Sadržaj ovih WEB stranica je informativnog karaktera i ničim ne obvezuje i4next leasing Croatia d.o.o.

Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih web stranica ili u vezi s njima. i4next leasing Croatia d.o.o. ne jamči da su materijali sadržani na predmetnim web stranicama primjereni pravima država gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen i s time u svezi i4next leasing Croatia nije odgovoran za korištenje istih od strane subjekata čije pravo sadržaj ovih stranica osporava ili nisu u skladu sa istim.

Informacije dostupne na ovim internetskim stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te ste suglasni da nas nećete smatrati odgovornima za neostvarenje svojih očekivanja u vezi s tim.

i4next leasing Croatia d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na ovim internetskim stranicama. U tom smislu predlažemo konzultacije s odgovarajućim stručnjakom, koji će biti u mogućnosti dati savjet posebno prilagođen vašoj konkretnoj situaciji.

i4next leasing Croatia d.o.o. može u svako vrijeme, bez prethodne najave, ažurirati ili izmijeniti podatke pohranjene na ovim internetskim stranicama te u određenim vremenskim intervalima nekim od sadržaj može prestati važenje zbog pravnih ili računovodstvenih promjena koje su se u međuvremenu desile.

Svaka poruka zaprimljena putem elektronske pošte smatrat će se nepovjerljivom, te i4next leasing Croatia d.o.o. ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da iste reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja.

U isto vrijeme pristajete i na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge internetskih stranica i4next leasing Croatia d.o.o., pojedinačnih elemenata internetskih stranica i dizajna logotipa.

Uprava i4next leasing Croatia d.o.o.

ZAŠTITA PODATAKA

i4next leasing Croatia d.o.o. ima zakonsku obavezu procijene rizika pa u tu svrhu slobodno prikuplja relevantne podatke i informacije koje prema slobodnoj ocjeni smatra potrebnim radi ostvarenja ugovornog odnosa.

Svi podaci i informacije koje se prikupljaju smatraju se povjerljivim informacijama te će i4next leasing Croatia d.o.o. poduzeti sve potrebne i zakonom određene mjere za zaštitu prikupljenih informacija.

Potencijalni poslovni partner (primatelj leasinga, dobavljač, treće osobe) daje izričitu privolu i4next leasingu Croatia d.o.o. za korištenje, razmjenu i prijenos njegovih osobnih i financijskih podataka financijskim i drugim osobama radi provjere boniteta, a sve radi primjene politike upravljanja rizicima, kao i potencijalnim vjerovnicima u slučaju eventualnog prijenosa tražbine te svim članicama i4next grupe u zemlji i u inozemstvu i s njima povezanim osobama. Potencijalni poslovni partner (primatelj leasinga, dobavljač, treće osobe) potvrđuje da se njegovi osobni i financijski podaci koje smo primili mogu koristiti u vremenskom razdoblju koje je nužno za ostvarivanje djelatnosti tvrtke i4next leasing Croatia d.o.o.

Uprava
i4next leasing Croatia d.o.o.

Izvješća

Želite promijeniti vaše poslovanje na bolje?
Slider
Share This
Nazovite
Directions
i4next